Hình ảnh dự án

Dự án tiêu biểu

Một số hình ảnh dự án đã hoàn thành

Toà nhà N01T2 Ngoại Giao Đoàn (NGĐ)
Toà nhà N03T2 NGĐ
Toà nhà N03T5 NGĐ
Toà nhà N03T6 NGĐ
Toà nhà N03T7 NGĐ
Toà nhà N04B NGĐ
Bệnh viện Kusumi, Ecopark
Bệnh viện Vinacomin
Dự án Five Star số 2 Kim Giang
Bộ tư lệnh Thủ Đô
Tòa nhà trụ sở tập Đoàn Hòa Phát tại 66 Nguyễn Du – Hà Nội
Nhà máy Kyocera Hưng Yên
Nhà máy sản xuất ô tô TOYOTA – Vĩnh Phúc
Nhà máy Nhiệt điện Phả lại
Nhà máy Honda Vĩnh Phúc